Zespół Szkół Specjalnych
w Białej Podlaskiej

Misja

Informujemy, że funkcjonuje już nowa strona internetowa naszej szkoły: http://szkolaspecjalna.pl/

ROZWÓJ

ROZWÓJ

Wspieramy rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny uczniów. Dbamy o wszechstronny rozwój osobowości wychowanków uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości. Rozwijamy zdolności i zainteresowania dzieci i młodzieży.

ROZWÓJ

INTEGRACJA

Poprzez edukację, terapię i wychowanie, przygotowujemy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do życia w społeczeństwie. Realizując treści programowe korzystamy z możliwości społeczno- kulturowych naszego miasta.

ROZWÓJ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Uczymy podejmowania decyzji oraz motywujemy do skutecznego działania przy jednoczesnym poszanowaniu norm społecznych.

Ostatnie wydarzenia z życia szkoły

Pamięć jest zawodna, ale zerkając na wydarzenia szkolne w małej pigułce szybko odświeżymy nasze wspomnienia.

Adres

ul. Orzechowa 58
21-500 Biała Podlaska