Oferta

Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej jest jedyną publiczną placówką kształcenia specjalnego na terenie miasta. Nasza szkoła zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem.

Dzień w naszej szkole to również imprezy okolicznościowe, konkursy, olimpiady, spotkania z ciekawymi ludźmi, oraz koła zainteresowań, które motywują uczniów do działania i aktywności twórczej.
Zespół Szkół Specjalnych to miejsce bezpieczne i przyjazne dzieciom oraz rodzicom, w którym panuje serdeczna atmosfera sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi uczniów i wychowanków.

Oferta

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą: 8- letnia Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami przedszkolnymi oraz Szkoła Przysposabiająca do pracy.
Prowadzimy zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, które obejmuje dzieci od momentu urodzenia do chwili podjęcia przez nie nauki w szkole.
Oferujemy turnusy rehabilitacyjne nad morzem i atrakcyjne wycieczki
W szkole prowadzone są dodatkowe terapie wspierające rozwój ucznia w oparciu o specjalistyczny sprzęt i licencjonowanych terapeutów.

POBIERZ OFERTĘ

Historia

Historia naszej szkoły sięga aż do roku 1982.
Jeżeli chcesz poznać ją bliżej i lepiej,
zapoznaj się z plikiem PDF,
który znajduje się poniżej.

POBIERZ HISTORIĘ
Adres

ul. Orzechowa 58
21-500 Biała Podlaska